SEIFERTOVI

S

A potom podľa vzoru Seiferta,
dal na kochynský stôl poháre,
skôr ich umyl, boli od horčice
a vložil dnu sviečky planúce.

Začal písať svoje prvé verše
kladúc ich nežne na papier,
a po dvore už skáče vrabec,
dýcha láskou, cinknú až sem.

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459