MELÓDIA SAMOTY

M

Nemuč ma symfóniou nehy
do premeny vlož pozón dychy
tiež pripočítaj snovú flautu
a do altu vlož krásu flažoletu
vrnením mocnej krásy bubnov
prepadneš sa pod tóny pa-snov
krúpobytím slov huslí nadstav
šustiace noty šepcú, aby si sám 
vo svojom sóle nakoniec dospel 
v číro - číru melódiu ľúbosti.   

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459