KategóriaHaiku

Haiku je žáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 slabík (mór) usporiadaných do troch veršov s počtom slabík 5 + 7 + 5 mór.

literarna-akademia.sk/co-je-haiku/

(O RÁNE)

(

V iskriacom ráne
modravý tieň záveja
siaha na dvere.

Skutočný autor: konickova12@gmail.com - slovenskyjazyk.com/haiku/

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459