PRVÉ CVIČENIE NA LITERÁRNEJ AKADÉMII

P

Milí priatelia,

Vyhlasujem tému Cvičenia „Ponovoročné odhodlanie – nový pohľad – nový život – 2024“. Téma bude obsahovať ohliadnutie sa za minulým obdobím, spolu s načrtnutím očakávanej vízie. Posielajte cvičenia od 1. 1. 2024 v rozsahu jednej normostrany.

Podrobne sa vyjadrím ku každému cvičeniu. Pri odoslaní cvičenia, pošlete na učet IBAN : SK7202000000001900053954 10 €. S platbou pošlite aj svoj nick, ktorý na LA používate. VS platby je: 471

Veľa zdaru,

Ľudo Herman

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459