Tágslová

SLOVÁ A ICH ATOMOVÉ ČÍSLA

S

Chcem hovoriť o sile slova. O slove, stavebnom kameni akéhokoľvek textu. Mnohí z nás vnímame slová obyčajne, tak trochu povrchne. Vnímame ich bežno-be´žný význam a podľa toho s nimi aj v texte narábame. Kladieme tehlu ku tehle a budujeme svoj text.

Niektorí z nás však vidia aj inú hodnotu slova. Ja sám sa tomuto pohľadu len učím. Za slovom červený oprávnene vidíme farbu. Niektorí v tomto slove vidia boj, alebo oheň, hnev či lásku. Ďaľší vidia v modrej farbe nádej. Iní ju vidia v zelenej farbe – podaktorí si zelenú spájajú s falošnosťou. A poniektorí výnimoční tieto pohľady umne a magicky kombinujú.

Existuje však ešte jeden pohľad na lexiku, na slová s ktorých staviame text. Každé slovo má svoju hodnotu, svoje protonové číslo, svoj odtieň a svoju farbu. Žiadne slovo nemá rovnakú hodnotu, ako iné slovo. Preto sa z nich dá aj tvoriť. Pretože ich použitím automatický slová podvedome porovnávame a vyhodnbocujeme pre použitie v našom texte. Na začiatku to môže byť ťažké takto pracovať s textom, ale neskôr sa to zautomatizuje.

Ak nepoznáme hodnotu a drobné rozdiely v slovách, nedokážeme so slovami dobre pracovať. Nestačí len poznať ich význam, musíme poznať aj ich hodnotu a odlišnosti a markanty každého jednoho slova a citlivo, ako na lekárenských váhach zvažovať jeho použitie v texte.

BLÁZINEC A EMOCIONALITA

B

Umelci sú stále jednou nohou v blazinci. Nepreháňam. Neustále šponované emócie vás nakoniec aj tak dostanú. Poznal som takých. Nik nie je ušetrený, najmä tí, ktorí to so svojim písaním myslia vážne. Je písanie patologicky následok alebo je písanie spúšťačom?. To nik zatiaľ nestanovil. Pri písaní je treba emócie držať na úzde. Nepustiť ich a snažiť sa smerovať svoj náklad v hlave, tam kam chceš. To nie je ľahké. Nie je chýbou prejavoviť emócie? Mnohí čitatelia kvôli tomu čítajú, aby sa stretali s emocionalitou, potrebujú ju. Chybou je nezvládať svoje emócie. Mnohí neudržia nálož rozihraných citov, ktoré sa môžu spustiť a zavaliť váš svet. Nájdi rovnováhu medzi vzbúrenými emóciami a chcením – ráciom. Nedrž oprate emócii kŕčovite. Aby zostala štipka prepotrebnej energie – magickej esencie skutočného, reálno – bytostného žitia.

Emocionálna hodnota slov

K tomu všetkému, čo som tu uviedol, je potrebné dobre poznať lexiku jazyka. Nielen nominálny vyznam slov. Ale aj ich emocionálnu hodnotu. Každé slovo má určitú konkrétnu hodnotu, ako protónové čislo nejakého prvku. Nielen vzácne prvky sú takto definované. Aby sme každučké jedno slovo vedeli správne napasovať na text. Je to ako puzzle, každý kamienok zaraď umne do celku. Na začiatku to môže byť problemom, neskôr to trošku povolí. A nakoniec sa to, po rokoch, zautomatizuje.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459