Tágslepecké

ŽIVOT

Ž

Krása za zapýri nad fľašou Coca coly
a skočí zo siedmeho poschodia
nevyslovenej nádeje

Nevidiaci chlapec ucíti slnko
a siahne si na ciferník
slepeckých hodiniek

Láska sa zapotáca v metre
a mladík ukončí svoj život
pískaním na brezovú píšťalku

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459