Tágoblúk

REKLAMA NA CESNAK – SOCIALISTICKÉ REKLAMY

R

Zažil som tu dobu a predsa ma i dnes udivuju tie významové oblúky, ktorých sa za komunistov v umení tvorcovia dopúšťali. Stavitelia pyramíd a cesnak - na toto musíš mať vážnu duševnú poruchu, aby si to v sebe objavil. Poznal som za komunistov, istého vzdelaného pána, ktorý v Slovenskej televízii (ČSTV) pracoval a ten nadšene tvrdil, že v socialistickom Časkoslovensku sme patrili v oblasti tvorby komerčných reklám na svetovú špičku. No, nech je to tak, či onak, ku cti komunistom slúžilo to, akým spôsobom pristupovali k hovorenému slovu. Ich komentáre reklám boli nápadité a živé. Myslím si, že táto reklama by pokojne dala na frak, kadejakej súčastnej reklamnej prezentácii. Ámen!

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459