Táglíšili

OBJAVTE INOVÁCIE V SLOVENSKEJ SPORITEĽNI

O

Ja vám neviem. Môj syn, Michal, má bankový účet v Slovenskej sporiteľni. Naozaj neviem, čím sa bankové služby líšia od iných? Nie sú ani rýchlejšie a ani pomalšie ...a veru ani iné. V ničom sa neodlišujú. Dokonca pred niekoľko málo rokmi si pamätám, že platby v Sporiteľni nabiehali aj v sobotu. Tým jediným sa azda líšili od iných ústavov. Dnes už nie, zaradili sa do vzorného zákrytu s inými bankami na Slovensku. (Možno súčasná novinka poistenia online platieb je nóvum, tu ale v iných bankách ponúkajú v rozličných balíkoch služieb.) Ja osobne, mám bankový účet vo VÚB. V čom sú tzv. oné inovácie prítomné v Slovenskej sporiteľni? Ponúkajú bežné, štandartné bankové služby, ako v ktorejkoľvej slovenskej banke. Proti kartelu sa proste nedá! Možno to nie je z oblasti inovácii v Slovenskej sporiteľni ...mám bohaté skúsenosti s jednaním v Sporiteľni a musím povedať jedno: Jednanie kontaktných pracovníkov s verejnosťou v Slovenskej sporiteľni (na rozdieľ od VÚB, a. s.) býva vľúdne, láskavé a profesionálne.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459