Tágleť

LÁSKA

L

Tak si požičaj od Amora krídla a leť.
Miluj, stonaj, predvádzaj sa, a svieť
neskláňaj sa toľko, lebo zakopneš.
Na zemi lásku viac nikdy nenájdeš.

Iba tam ťa tvoja láska svieti, čaká,
strieborný prsteň nehy ti oblieka.
Nehrb sa už toľko, venuj jej pohľad
bo ťa požehná a pohladí tisíce krát.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459