Tághral

NA TRUBKU JEJ HRAL

N

...sám jej na trubku hral,
vždy večer na trubke hral.
Pod oknom, ako v tom kuse,
domov sa vracal v autobuse,
trubku otočil a sliny vylieval,
pretože ju ľúbil a miloval.
Vždy večer jej na trubku hral

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459