Tágcvičenia

PRIHLÁS SA DO LITERÁRNEJ AKADÉMIE – CVIČENIE

P

Pridaj sa k nám, ak máš záujem učiť sa tvorivému, kreatívnemu písaniu. Dnes už pomaly neexistujú žiadne školiace programy, ktoré vyučujú zručnostiam kreatívneho písania. Ak máš záujem, registruj sa u nás (od 1. decembra 2023) a oslov ma na: hermani@seznam.cz. Precvičovania jednotlivých literárnych tém, konkrétneho Cvičenia bude spoplatnené sumou 10 €. Aspoň budú nejaké peniažky na výherné ceny v literárnych súťažiach, poriadaných v rámci Literárnej akadémie.

Súčasťou cvičení bude vyjadrovanie sa a podrobné posudzovanie umeleckej úrovne zaslaných textov jednotlivcami – členmi LA. V rámci posudzovania zasielaných textov konkrétnych Cvičení, bude hlavne individuálny prístup a programový nácvik kreatívneho, literárneho prístupu jednotlivcov.

Úvodné, otváracie Cvičenie bude na tému Ponovoročné odhodlanie – nový pohľad – nový život (2024). Podobné kreatívne cvičenia budú prebiehať – max – 4 krát do mesiaca. Bežné vyučovanie bude bezplatné – toto bude prebiehať v pondelok a vo štvrtok každého týždňa. Všetko vypukne naplno – 4. januára 2024 o 14.00 hod.

Teším sa i na Teba.

Ľudo Herman, lektor tvorivého písania

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459