Tágbrichtová

VIANOČNÁ PONUKA – KATARÍNA BRICHTOVÁ – KAUFLAND

V

MÁTE RADI VIANOCE? PRAJEME VÁM ŠTEDRÉ VIANOCE! Brichtová celému tomuto úvodnému hajlajtu dodala, svojou socialistickou naivitou, korunu jednoduchosti a trapného nadšenia. Pani Brichtová, veľmi zle napísaný text bezmyšliekovito odriekáva, a ešte tak vo väčšej miere umocňuje, celý tento nepochopiteľný Matrix. Kto sa živí hovoreným textom, mal by vedieť zle napísaný komentár textu, označiť a demaskovať. Odmietol by som, na mieste pani Brichtovej, odovzdať takú robotu. Ona je styčným dôstojníkom medzi RTVS a divákmi. Čo nakoniec, v spojení s nekvaliným textom, vyproduktovala pani Brichtová, je strašné! A keď to nedokázala zachytiť ona, mal to zachytiť jej nadriadený. Brichtová to prečítala a potom odišla. Už nejaký čas nahovára v RTVS reklamy. Jej naivitou nafúknutý (detský) hlas (Preštylizovala sa k nemu?), sa vôbec, ale vôbec nehodí k obchodnej dôstojnosti, ktorá sa vyžaduje od komerčnej reklamy. Túto doondiatu reklamu – dnes a denne – vysielajú na viacerých televíznych okruhoch.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459