Tágzlý svet

ZLÝ SVET

Z

Rozdrapená duša -
neviem, čo sa deje
nejako čudne mi je.
Tesk mi škraboce
na zárubne dverí.
A smútok sa škerí
na svet, na všetko
čoho sa dotknem

Pôjdem si ľahnúť,
zaspať ten zlý pocit.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459