Tágžihadlo

WARTBURG 1000 – SOCIALISTICkÁ REKLAMA

W

Doba zašlej krásy, veľmi dobre chápem zberateľov. Wartburg 1000. Prisahambohu, ak by mi niekto ponúkol nejaké dnešné žihadlo, siahol by som radšej po warboši. Alebo by som si kúpil nové žihadlo, aby som si splatil všetky dlhy a za zvyšok by som si kúpil, Wartburga 1000. Ámen.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459