Tágzamilovaní

ZAMILOVANÍ

Z

Ostružiny, borievky a maliny
sú obedom pre zamilovaných
ktorí neschádzajú do dediny
a ich posteľou je tráva medze
a prikrývkou je im obloha

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459