Tágvytratilo sa

ORION – STARÁ REKLAMA (1994)

O

Z najväčšou pravdepodobnosťou sa nejedná v týchto reklamách o nejakú "zautomatizovanú výrobu". Ešte klasická, náročná filmárina, poctivá niekdajšia práca. Pôvab, um a pracnosť. Klasické dovednosť a jemná nádhera. Taká aká sa robila v tom období, keď takéto dielka vznikali. Táto reklama bola natočená pred 30 rokmi. Na tú sa pozrie každý aj tvrdý dospelák. V reklame je zakliata zvláštna poetika a dávne, dnes neuchopiteľné čaro. Dobre zvolená "starobilá" muzika. Doslova sa hudba snúby s krásou sladkosti a pochutenia. Dokonalá, čarovná symbióza. Všimol som si, že tento sladký, krásny svet sa, akoby pomaly vytratil, možno tento vábny svet nepotrebuje reklamy a marketing. Hrdosť a chvála, akoby ani neexistovala, hrdosť na vlastnú výrobu a privátnu krásu. To všetko nenápadne odišlo, vytratilo sa pomaly a nenápadne zadnými dverami.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459