Tágvynesiete

POTRAT

P

Zem sa stále točí,
podvod, klamstvo, lož.
Krv volá, ston smrti,
si len plod, krv a nôž.

A deti drobné, ako necht
v drobučkej pästi držia kvet.
V čiernom smutnom igelite,
ako smeti vynesiete.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459