Tágvianočný čas

VIANOČNÝ KAMION COCA-COLY (2017)

V

Mysl´m si, že najzaujímavejšia vianočná reklama, aká kedy bola v našom priestore vysielaná. Krátka, úderná, nákladná. Takéto výpravné reklamy mali svojho času všetky banky v našom priestore. Človek by povedal, že všetky do jednej asi krachujú. Toto je reklama, ako sa patrí! Ostatní len prištipkária a priživujú sa na celom tom čarovnom vianočnom trhu. Keď nie takto, tak to treba poriadne obkecať a premôcť diváka literárnymi dojákmi. Len nech je to lacné. Takto sa to má robiť! A takáto reklama dokáže magicky nadchnúť …a dodať obrovské dávky trpezlivosti a nadšenia pre čakanie detí na prchavú vianočnú krásu. Pre toto som mával Vianoce dosť rád. Dobrá robota!

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459