Tágvečer

VEČER

V

Prečo sa ľudia tešia na večer
sviece zažne nacenganý súmrak
ako keď sa ponoriš pod hladinu
vzácne súznieva - smútok spieva

A víno rozčerí ozvenu dňa
mincu si ukryješ pod vankúš
žmurká - bozky posiela ránu
láska spieva smutnú sonátu

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459