Tágúsudok

ZAČNI TÝMTO

Z

V čom je rozdiel medzi písmakom a bežným človekom? Čo je iné medzi týmito dvoma? Na začiatok …musíš plne podriadiť svoj život tomu, čo od písania očakávaš. To si v sebe jasne a nezameniteľne vyjasni. Túto vec maj vo svojom vnútri vyriešenú, inak napíšeš len zopár málo poviedok a skončíš, vyhoríš ako fakľa.

Už na samom začiatku zvládni mechanicky písanie na takej úrovni, aby ťa to dokázalo živiť. Mnohí, hlavne ti, ktorí s tým nemajú žiadne skúsenosti, ťa budú odrádzať kvôli tvojmu špatnému pravopisu. Ľudí, ktorí dobré píšu a majú zaujímavý pohľad na život je veľmi málo. Sú mimoriadne vzácni. Garantujem ti, že ak budeš veľmi dobre písať, od publikovania ťa neuchráni ani katastrofálny pravopis. Úzkoprsá redakcia by nepustila dobrého autora. Neposlala by ho mírnix – dírnix konkurencii. Mimochodom každá dobrá redakcia má tzv jazykového redaktora, korektora, ktorého platia preto, aby poskytoval svoje služby takým (dyslektikom a dysortofrafikom) ako som ja.

Takže sa snaž zamestnať v blízkosti nejakého printového média. Postupuj podľa svojich životných podmienok. Každý ma iné životné nastavenie. Takže na samom začiatku, alebo aj v polovici svojho života. Nech je to kedy chce, dôležité je: Začni písať. Malo by sa písmactvo stať tvojim životom. Ako je napríklad dýchanie alebo prijimanie jedla a tekutín. Proste ak sa naplno rozhodneš, tak vtedy začni a neváhaj s písaním ani na chvíľku. Je jedna vec, ktorá ti môže zahatať cestu k písaniu a následne k publikačnej činnosti. Je to chyba v tvojom vlastnom úsudku. Ak v tejto tvojej oblasti niekto znesie namietku, uvažuj poctivo nad ňou. Nemôžeš niekomu poskytovať rady, keď si hlúpy. Dobre písať sa dá naučiť, ale myslieť moc nie.

Toto sú dve veci, s ktorými sa musíš popasovať, než začneš pracovať na svojom románe.

ŠTYLIZÁCIA VS. ŠTYLIZOVANIE SA

Š

Štylizáciu by sme mohli definovať ako snahu o výstavbu, formovanie nejakého prejavu, či umeleckého textu. Štylizácia sa môže týkať aj iných prejavov, ako je len text. Napríklad môže ísť o spev, či nejaký dramatický prejav. Akýkoľvek umelecký obor je istý spôsob štylizácie, deformácie reality.  Kŕčovité štylizovanie sa Poniektorí pri tvorbe svojho textu chytia akýsi zvláštny kŕč do celkového svojho prejavu. Skrúti im ústa, ruky a vedomie. Je to z dôvodu zosilneného autorského chcenia. Autor chce zo seba vydolovať len to najlepšie. Je to pokrivenina silného osobného angažovania sa. A možno aj úsudku. Poprehadzujú slová vo vete, svoje vzletné myšlienky ešte viac nadhodnocujú, alebo ich rovno zbožštia. Takto svoj presvätý textový prejav pribíjajú na kríž akejsi pomýlenej dôležitosti. Možno i do určitej miery neuvedomelého autorského nevkusu. Toto by sa potom dalo príznačne označiť za štylizovanie sa. Slovné spojenie štylizovanie sa, je múdrymi ľuďmi popisované ako psychologický termín, ktorý sa definuje ako „osvojovanie a uplatňovanie si spôsobov správania, ktoré nie sú pre danú osobu typické či vlastné“. Teda sú pre osobu cudzie a neprirodzené.  Gádžo, na keho sa to hráš? Raz, pamätám si, som jednému Rómovi niečo vysvetľoval. Pozeral sa udivene na mňa a po chvíli mi huhlavým hlasom povedal, „gádžo a ty sa čo robíš, na keho sa to tu hraješ?“. Prerušil som svoj monológ a po nejakej chvíli som ho obnovil použitím zopár nadávok, ako: truľo, mamľas a odkundes. Potom som si nahnevaný odpľul a do Róma som silno strčil. Po chvíli ma Cigáň, celý rozradostnený, pozval na pivo. Prispôsobil som svoju komunikáciu tej jeho. A to sa odporúča aj pri tvorivom písaní.  Na nič sa v texte nehrajme Podobne je to i s našim textom. Na nič sa, prebohaživého, nehrajme. Dávajme si pozor, aby sme neprejavovali v texte neprirodzenosť a čo najviac sa priblížme k normálnej civilnej forme komunikácie. Píšme tak „ako nám zobák narástol“. Prirodzenosť. Zostaňme, za...

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459