Tágtak

TAK TROCHU

T

Vždy keď sme sa stretli
ako keby sme umreli
Vždy keď sme sa rozlúčili
trochu som sa pýtal prečo

dnes viem, čo je pravdou
tak trochu sa vytratila
laska nehorela žiarou
pretože tak trochu spala

A ja dnes blúdim snami
trochu žijem trochu spím
slnko na nás oboch padá
trochu sním a nie naopak

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459