Tágsrdce

KVETY

K

V tvojich očiach sú kvety
a tiež jantárové srdce,
ktoré sa prediera von,
aby strážilo deň a krásu,
z ktorej sme utkani.

AUTOR MUSÍ MYSLIEŤ NA ČITATEĽA

A

Písať je ako zhrabúvať jesenné lístie. Utierať prach či hladiť dieťa. Alebo prechádzať sa lesom. V texte približujeme príbeh, ktorý plynie. Ako voda v potoku. Ak vznikne nejaký problém, voda to sleduje. Verne kopiruje pocity. Niekedy text zaburáca. Nepodľahnime emóciám. Tu a tam sa vzduje, aby po krátko čase opäť rozvážne plynul pokojným a odovzdaným tempom. Aj tie najdramatickejšie udalosti nakoniec utíchnu a život sa opäť vráti ku svojmu tempu. Kontrola nad sebou a svojimi myšlienkami pri písaní je dôležitá. Používaj jednoduchú lexiku.

Voľte jednoduchšie slová a vyjadrenia. Nepodľahnite prostoduchosti a nezahlťme čitateľa neznámou a mätúcou terminológiou. Veta postavená z tých najjednoduchších slov a vyjadrení sa vie najlepšie a najefektívnejšie dotknúť srdca čitateľa. Ako autori, srdce našich čitateľov, dočahujeme zo zeme.

Autor v texte má kontrolu nad svojou vodou, predstavujúcou v texte a plne ovláda svoje myšlienky i emócie. To preto aby bol autor aj naďalej použiteľný a spôsobilý a nie rozhádzaný. Je dobrým a zaujímavým rozprávačom, ktorý vie čo a akým spôsobom napíše. Aby sa stal inšpirujúcim a rozumným, keď iným predstavuje svoj príbeh a svoj pohľad.

Mnohé texty sa nedržia takéhoto postupu, snažia sa nás previesť vnútorným raneným, burácajúcim srdcom, svojou roztrhanou dušou. Autor zaznamenáva vzdúvanie svojej boľavej duše. Všetko čo je v tej chvíli v ňom, vyleje na papier. Text môže byť takto nezrozumiteľný a pre čitateľa neprehľadný. Emócie musia vždy dozrieť, zmúdrieť a usadiť sa, ako dobré víno. Usadeniny sa potom zlejú a oddelia. Stačí jediné miesto v našom texte, ktorému čitateľ neporozumie, nestotožní sa a takýto text odloží. Tak to funguje. Autor musí pri svojom písaní vždy myslieť na čitateľa.

Lexika = slovná zásoba

DEDO

D

Prečo bolesť tak silno bolí,
dedo býval často na poli.
Až raz sa chytil za srdce.
Vtáci peli ako diví,
skraja sme ho uložili.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459