Tágškola

ŠKOLA

Š

Slnko sa zaprelo
do vrcholkov budov.
Pásy svetla bez striech,
budú zvoniť už a bdieť.

Škola fotí detský hriech
na chodbe pod schodami.
Pýriace sa drobné bozky,
topiace sú ako vločky.

Krehký svet bez ozvien,
bez ponôs a zmierení,
láska tak pyšná jest
sú nehou zmierení.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459