Tágškola písania

SAMOKONTROLA ČÍTANIA TEXTU

S

Vo svete existuje veľké množstvo lekcii a škôl, týkajúcich sa tvorivého písania. Alebo sa tieto neustále opakujú v niektorých aspektoch, čo a ako písať, alebo sa predháňajú v definovaní nových a možno i sporných postupov. Existuje však jedna vec na ktorej sa zhodujú takmer všetky takéto školy. Je to takzvaná samokontrola textu. Spočíva v tom, že potom, čo svoj text dopíšete, začnite si text čítať nahlas. Výhoda tohto postupu je v tom, že pri čítaní sú teraz zapojené hneď dva zmyslové orgány. Zrak i sluch. Ako som písal vyššie. Všetci podvedome vieme, ako má syntetizovaný text vypadať. Máme ho od mala dobre napočúvaný. Poznáme ho dokonale, i keď si to možno plne neuvedomujeme. Týmto spôsobom sa vám zrazu odhalia mnohé nepresnosti, či chyby, ktorých ste sa dopustili. Čítajte polohlasne a hneď opravujte, alebo si robte poznámky pre ich následnú opravu. Budete hodne prekvapení, ako to funguje. 

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459