Tágrúška

ŽENA S RÚŠKOU

Ž

Stará žena s rúškou
zhrbená ticho kráča
mŕtvy ston s ozvenou
chorý vzdych slávika

Pozerám sa z okna
na jej zvädlý tieň
jej dôstojnosť mlčí
blúdi noc, či deň

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459