Tágrebrík

REBRÍK A ŠATY

R

A rebrík opretý o jabloň
pomaly s rachotom padol.
Ako keď sa tvoje šaty
v polospánku sunú na zem.
A korálky ponašívané
na živôtiku cinknú o podlahu
a v náhlivosti sa navždy stratia.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459