Tágprštek

AMOR

A

Ak ťa láska spaľuje,
žiarou tvojho vnútra.
Tá úzkosť ti kraľuje,
a zmaľuje Ti ústa.

Jeho slučka ťa chráni,
Amor sa s kartami hrá.
Bez dobra nieto lásky,
na ústa si prštek dá.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459