Tágpripravený

TATRA BANKA – PRIPOJTE SA S ÚČTOM PRE MODRÚ PLANÉTU

T

No, je to trochu zadrhávajúce, ale aspon, chválabohu, je. Vraj my sme stredobodom záujmu našich bánk. To je dobré počuť. Ešte to tak zažiť, keď prídeme na pobočku a potom to možno bude OK. Tatra banku považujem za mladu, mám na mysli mladým ľuďom naklonenú banku, a z tohto miesta je už blízko k lierálnosti. Vždy ustrniem, keď sa snažíme svojim osobným prezentovaním ušesať a upratať okolo seba. Potom sa asi ocitneme, možno ako teraz, k modernej starenke s lesbickým kukučom. Nepotrebujem produkty s liberálnym odórom, chcem fachčiace a funkčné produkty, ktoré nebudú toľko stát a uľahčia nám život. A ani nechcem a nie som pripravený zbytočne živiť a nafukovať balík zisku svojej dobroprajnej banky. Pripojte sa s účtom pre modrú planétu.

AUTORSKÝ BLOK

A

Len zopakujem. Spisovateľ by mal byť vždy v pohode, nemôže byť rozhodený, nespokojný a nesvoj. Ináč nič nenapíše. Na písanie sa vždy musíme pripraviť. Odložiť šaty a ponoriť sa do kúpeľa. Zmyť zo seba všetko ťaživé a zlé. V minulosti som už o aspekte dobra a možno príjemna, spojeným s písaním, niečo písal. Viem, že mnohí máme starosti a nie je čas na zamýšľanie. Dobrota a pohoda. Písanie je duchovná hodnota. Som o tom presvedčený. Je treba rozjímať o ňom, uvažovať a stíšiť sa. V zásade, Boh nemusí byť prítomný. Odstup a múdrosť však áno. Siahnuť si dovnútra seba. Písanie je kontenplatívny prvok. Veľmi citlivý na podnety. Ak ho vystrašíte, umiera. 

Hovoril som s niektorými literátmi. Sú to múdri ľudia, keď však zastanú pred autorským blokom, nevedia si tento stav racionálne vysvetliť. Včera to šlo ako divé. A dnes ani ťuk! V našich rozhovoroch, niekedy s kusiskom vína, vždy dôjde „na reč“ aj autorská kríza. Autorský blok. Každý ho rieši ináč. Ale väčšina ho nerieši nijako. Je to ako smrť. So všetkými drviacimi následkami autorskej neschopnosti a nevedomia. 

Viete v čom je strelec dobrý? Čo robí vynikajúceho strelca úspešným? Nie je to žiadne mierenie. Zrak, či niečo podobné. Je to schopnosť vedieť sa utíšiť, upokojiť a sústrediť sa. Pripadá mi, že hodne podobné je to aj s písaním. 

Autorský blok. Niečo sa vo vás zasekne a tráva prestane byť zelená a láska presvietená. Zhasne všetko. Sedíte za stolom a nič z vás nejde. Nech robíte, čo chcete. A môže to trvať i niekoľko dní. A ako na potvoru, práve keď potrebujete odovzdať rukopis. Môžete sa aj pretrhnúť, …ani kvapka. Ide o rozhodené vnútorné prostredie. Možno nejaká vnútorná trauma. Či len dáka nespokojnosť, rovnajúca sa drobnému nachladnutiu? Môj dobrý kamarát, ktorý býva neďaleko Nového Mesta n/V vraví o tom, že má autorskú zápchu. Nie a nie to dostať von. Spýtal som sa ho, čo vtedy robí. Všetko, odpovie mi. Len nepíšem. Musím vyčkať až to prejde.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459