Tágprdelkaví

MATKA

M

Pamätám si matku v slušivých kostýmčekoch v tmavých farbách. Decentne a jednoducho strihnutých. V prostých lodičkách. Mala voľný pracovný režim. Jednávala s galériami a nákupcami obrazov. Stačilo ak predala jediný svoj obraz a v pohode sme celý mesiac vyžili. Zaujímala sa aj o rešturatorstvo, bola kunsthistorička a farár v mestkom svätostánku si ju najímal na práce v kostole. Nerobila to rada, v kostole bolo zimno.

Keď som skončil školu, všetkého zanechala a presťahovali sme sa na dedinu. Kúpila malú chalúpku. Maľovala ľuďom anjelíčkov a prenádherné kvety maľovala rovno na stenu obyvačiek. A starala sa o mňa. Skončila s veľkým svetom. Maľovala aj bez štetca, neustále babky hladila a všemožne im pomáhala. Sladké sme mali stále. Babky nám vypekali a vyvárali. Bola to neuveritelne šťastná doba. Za obrázok päťdesiatku, či stovku, krytu zlatom a vrúcnosťou. Po revolúcii ju chceli spraviť starostkou, odmietla. Jej posledná práca bola prdelkaví anjelíčkovia v horných rohoch maliarského plátna, pre múzeum v okresnom meste.

Jej truhlu sme zakryli zdobenou výšivkou richelieu zhotovenou tetou Adámkových podľa matkinej predlohy.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459