Tágplné média

AKÁSI NEFORMÁLNÁ, CELOREPUBLIKOVÁ REKLAMA NA MELÓNY

A

V skratke, keď za komunistov doviezli z Bulharska k nám do Československa 50 ton melónov (4 krát počas jedného leta), boli o tom plné noviny. Nech si ľudia vravia, čo chcú. Liberáli, netreba zabúdať, že tie melóny stáli 20 halierov kilo. Alebo ich doviezli, zväčša v lete, na kúpalisko a rozdali ich zadarmo. A to nie je výmysel, pamätám si to dobre.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459