Tágplačem

PLAČEM NA TEBA

P

Povalil ma môj život,
láska aprázdnota
a ja sedím v rohu postele
s knihou v ruke
a plačem na teba

Moja vypnutá myseľ
sa ma dotýka,
jemne ma objíma ako dieťa
matku tvoju
a plačem na teba

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459