Tágoperácia

OPERÁCIA

O

Raz im poviem všetko o tebe
kde ťa nájdu neviem...
keď už tu nebudem

Stratím sa v nemocničnom jase
kým ty spíš na terase
nemých snov nášho dňa

Smejúca, osamelá inštrumentárka
spočítala všetky nástroje
vie, že ich pár chýba

Lekár už dávnu zašil túto ranu
zobral som to za ňu
lebo mi chutí sex

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459