Tágmotorka

SMUTNÉ RÁNO

S

Ráno ma zasa uvidíte,
všetci čo pôjdete okolo,
ako kŕmim smutné labute,
na brehu mĺkveho Dunaja.

Zamlklé šero spadlo z výšin,
noc sa zas vykopala z perín
a hmla si sadla na asfalt,
ako mladíček na motorku.

MLADÍK NA MOTORKE

M

A ráno ma uvidíte,
všetci čo pôjdete do roboty
ako kŕmim smutné labute
na brehu nášho Dunaja.

A mdlé šero spadlo z výšin
nebo sa vykoplo z perín
a hmla si sadla na asfalt
ako mladík na motorku

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459