Tágmilovanie

MILOVANIE

M

Lovíš v tajných ,
podmanivých
vodách violončela,
si zoblečená celá.

Láska nás prikryje
plášťom magickým,
až do vysilenia,
až do zbláznenia.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459