Tágbozkáva

LETO

L

Sedmokráska, púpava, skorocel,
zmývajú si z hlávok hebký pel.
A v tej chvíli - bože - ľahnú si,
do trávy prenežní milenci.

Zlatobyľ, ambrózia, palina,
niečo pekné sa začína.
Jemne ju mučí a bozkáva,
vencom z kvetov ju spútava.

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459