Tágbiznis

ORANGE SPÁJA TO ĽUDSKÉ V NÁS

O

Štylizácia ako prasa v chlieve. Prevaľuje sa a smrdí. Preexponované a nevkusné. Tvorcovia stavili na nizky, človečensky prah, ktorý, rovnako ľudskosť, je v každom jednom z nás prítomný. V ponímaní a pociťovaní určite. Mali by ste, milí tvorcovia, upustiť od takýchto prístupov. Tieto nefér údery by mali byť zakázané. Vinni ste tým, že staviate svoju hrubosť na sväté miesto, na nebetyčnej opovážlivosti. Zakáž to, čo si možno ani neuvedonmuješ! Svätá prostota. Nevkus býva často nevedomí a prítomný len nevdojak. Takto nejako to vyzerá, keď ideme, takpovediac, nadoraz. Dostaneme sa pri svojej štylizácii, ktorá nás so sebou strhne ako sprostá víchrica ...až na samotný okraj existencie a ničoty. Alenka v kráľovstve krivých zrkadiel. Ďalej sa už nedá. Sme ako slepý, čo chce viesť nevidomého. Ľudské tuposť a hrubosť je ako zničujúca vojna na Ukrajine. Možno práve toto je tá hranica, kam sme sa kedy dostali vo svojej nízkosti a klame pomäteného básnenia. Nevkus, tuposť a hrubosť. Radšej opatrne, naozaj treba našľapovať zľahúčka. V niekom sme mohli už načisto zbúrať jeho hranice, hranice ohrozenia a nebodaj, dokonca zla. Reklama nie je poéma, ani žiadna oslavná báseň ...a ani žiadny svätý grál. Reklama je biznis!

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459