LITERÁRNY POHĽAD „JA“, „ON“ A „BOŽÍ“

L

Všeky tri majú svoje špecifiká, výhody i nevýhody. Pohľad „JA“ je sexi. Je to poviedkársky pohľad. Dá sa s ním psychologizovať rozprávačská postav. JA je zaujímavá v tom, že vie všetko o úvahách a myšlienkach rozprávača príbehu. Má obmedzenia v tom, že JA nevidí do hláv iných postáv príbehu. Môže, teda jednať len na základe toho čo, buď bolo v texte povedané, alebo je všeobecne známe. Na dlani ale takto máte celý osobný a názorový svet rozprávača príbehu.

Pohľad „ON“ je podobný. Vedie HO rozprávač, ako bábku. Vieme o jeho myslení o jeho názoroch a pocitoch, nie však celkom …niekedy sa za iného človeka ťažsie uvažuje a premýšľa. Je to zásadné obmedzenie.

A potom je tzv. BOŽÍ POHĽAD. Tento pohľad vie všetko. Nakuká do hlavy každej postave, vie o budúcich veciach i o dávnych veciach. Nemusí sa obmedzovať vysvetľovaním, prečo o tomto vie a odkiaľ to vie. Boží pohľad je proste BOŽÍ. Tento spôsob rozprávania postráda istú intimitu a trochu ťažsie sa ním psychologizujú psotavy. Nie je však osobný a chýba intimita a komornosť a tým aj istá autenticita.

Vždy keď idete písať, pozorne si vyberte literárny pohľad. Môžete ho aj v jasne zdôvodniteľných miestach meniť. To chce ovšem istú skúsenosť s používaním literárnych pohľadov.

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459