ZLATÝ BAŽANT – SLOVENSKÉ PIVO

Z

...slovenská vyžľa - pri tejto zmienke ma napadla iná vec. Ja viem, som riadne skazený. Táto reklama mi skôr asociuje akýsi polyglotný prístup k životu, jeho pestrosť v rozmanitosti napĺňania. Ani len v náznaku by ma nenapadlo akásik reklama na svetové slovenské pivo. Mám toho nacestované dosť, ale o takom čude, svetové slovenské pivo, som doposiaľ nechyroval. Azda raz. Bažant, neBažant. Toto konštruovanie premisy reklamy mi pripomínalo lúštenie nenáročnej krížovky. Ak chcete dosiahnúť vrchol nejakej neinteligencie a tuposti, pustite si nejaký reklamný blok na slovenskom televíznom okruhu. Dáky si zvoľte, isto sa trafíte. Dosiahnete po čom túžite. Vyšplhať sa na Olymp jednoduchosti a ničotnosti.

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459