ALO DIAMOND – ODTERAZ AŽ NAVŽDY

A

ALO Diamond - European Diamonds Group s.r.o., na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, Česko. Spoločnosť je asi súčasťou jednej šťastnej, ekonomicky prosperujúcej Česko Slovenskej rodiny a ponúkajú sa vedno so svojimi prenádhernými produktami, z hlavne prestižného luxusného ženského sveta. V hospodárskych periodikách a iných výstupoch som ich moc nenašiel. Asi všetko lifrujú so svojim zahraničným predajom, von za hranice Českej a Slovenskej republiky. A z prebytku financujú pomerne náročné reklamné nároky reklamných agentúr, alebo ponúkajú zodpovedným pracovníkom v agentúrach tučné prezenty, aby sa aj inde nejako ekonomicky uviedli. Tento spôsob boduje v uvádzacích prístupoch a aktivitách aj na iných, nových územiach. Tento spôsob sa pokladá za prestížny a luxusný. Zrejme dokážu takto svoje hospodárenie vtesnať do takých regulí, ktoré sú aj pre nich dostatočne bonitné. Z hľadiska reklamy a produktových prezentácii zrejme nie je príliš čo poosudzovať. luxusný šperk je v prvom rade vkusný šperk. Viem si predstaviť, že podobnú reklamu by mohla mať aj nejaká tá banka. Mimochodom to časté "Odteraz až navďy" sa mi tdá trochu mimo misu! 
Nech sa darí.  

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459