VYRAZOVÉ PROSTRIEDKY A TAJOMNOSŤ TEXTU

V

Práve niektoré výrazové prostriedky, či inak povedané aj asociácie, ktoré používame sú najošemetnejším problémom našich autorských textov. Ich adekvátnosť a použitie v rámci vkusnosti, účelnosti a výstižnosti. Práve ich nesprávne a nepatričné použitie je otázka, či náš text bude nakoniec dobrý, alebo, s prepáčením, tak trošíčku trápny.

1. „Lúč pochybností sa v jednu chvíľu vkradol do nášho vzťahu, ako vystrašený nočný zlodej do prázdneho domu.“

2. „Lúč pochybností sa pomaly vkradol do nášho vzťahu, ako lúče zmäteného a zvedavého slnka. Ako zlodej v noci.“

3. „Ako zlodej v noci, sa vkradol do nášho vzťahu. Nenápadne a skryte.“

Ak Vás môžem poprosiť označte v diskusii niektorú z 3 možností uvedených textov, ktorá sa Vám zdá z hľadiska použiteľnosti v nejakom umeleckom texte. A zdôvodnite svoje rozhodnutie. 


Tajomnosť podania textu

Sú školy, ktoré presadzujú, že v autorskom písaní by nemali jestvovať žiadne obmedzenia a regule. Som blízko k takémuto chápaniu prístupu ku textu, ale predsa len nejaké zásady by mali jestvovať.

Naozajstným tajomstvom písaného textu je rozprávanie o veciach, ktoré nie sú v našom texte uvedené. Je pravdou, že písať máme o veciach, ktoré sú pevne v spojení s realitou. Naozajstní spisovatelia to však vedia tak, že niekedy jasne vyznejú myšlienky, o ktorých sa ani nezmienili. Tieto inotaje sú v literatúre naozajstnou hodnotou. Ernest Hemigway raz napísal: „Ľadovec sa preto pohybuje vo vode tak velebne, že nad vodou vytŕča len jedinou osminou“ (Hemigway – Smrť popoludní).

Presne tak. Každý si predstaví, že veľkosť a skutočný význam ľadovca je v tvorený tým, čo ukrýva vo vode, než tým čo je na ňom zjavné na prvý pohľad. Len v tejto úplnej poznanej veľkosti je ľadovec fascinujúci. Inak by to bol len kus ľadu, plávajúci na vode.

Tak pristupujme i ku svojim textom. Nech sú tajomné v odkrývaní vecí, ktoré čitateľovi predkladáme. Nech sú krásne a tak trochu zahalené. Nemusíme povedať svojmu čitateľovi všetko. Mnohé stránky textu aj tak pozornému čitateľovi neuniknú. Nesnažme sa povedať všetko, a keď predsa, tak zástupne a inteligentným spôsobom.

Nezabudnite na otázku vyššie uvedenú v texte. Odpovedzte na ňu láskavo v diskusii. 

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459