TÉMA A DIALÓGY

T

Ak by sme dali prečítať jednu poviedku desiatim rôznym ľudom, odlišujúcim sa od seba, napríklad stupňom dosiahnutého vzdelania, rôznosti pohlavia, vekom, alebo socio-kultúrnym zadelením, asi by nás moc neprekvapilo, žeby sa pohľady jednotlivcov na takýto text, podstatne odlišovali. 

Každý jeden z nás má iné skúsenosti, iný pohľad na život, iné myslenie a celkom inak spracováva podnety. Jednému by sa text páčil bezvýhradne, iný by ho prijímal s istými výhradami, niekto by ho rovno zavrhol a niektorí z výskumnej „desiatky“ by ho možno ani nedočítali. Čo je objektívnym zjednocovateľom pohľadu na dobrú literatúru? Jestvuje vôbec niečo také? Môžeme ulahodiť svojim písaním úplne každému? Asi nie.

Položme si teda otázku, čo čitateľ, ktorý sa zaoberá čítaním literatúry, vôbec od čítania požaduje. Čo svojim čítaním sleduje a prečo vlastne číta? Podľa výskumov existujú dva druhy čitateľov. Jedni hľadajú v čítaní pohodu, odpočinok a upokojenie. Chcú jednoducho relaxovať. A potom je druhá skupina, ktorá v čítaní krásnej literatúry hľadá isté intelektuálne podnety. Hľadajú autora, ktorý ich má inšpirovať, hľadajú múdrosť v osobitom a zvláštnom pohľade na nejakú problematiku. Chcú vnímať krásu nezvyčajných, zvláštnych prístupov v literárnom podaní autora. Chcú popri deji vnímať i spôsob a hĺbku autorského podania. Takže ak by sme to trošku zhrnuli, čitatelia vo všeobecnosti hľadajú odpočinok/pohodu/relax/krásu/inšpiráciu/múdrosť. Ak napíšeme román, či novelu, ktorá bude svojim obsahom predstavovať všetky tieto dôležité atribúty, tak pozitívne zasiahneme záujem drvivej väčšiny čitateľov. Čo vravíte, …že sa to nedá? Máte pravdu. Asi to naozaj nie je reálne možné, aby sme zachytili záujem všetkých čitateľov. Cestou však je optimalizácia našich pisateľských prístupov.

Správny výber témy

Optimalizovať náš text môžeme správnym výberom témy. Asi by nebolo najvhodnejšie, ak by sme náš román písali z prostredia nejakej nudnej a nezáživnej scény vrcholového rybárčenia, kedy by v texte figurovali dlhé, takmer nič nehovoriace opisy scenérie rybárskych exteriérov, situovaných po celom území Slovenska, tu a tam prerušované dlhými opismi sofistikovaného nahadzovania návnad na desiatky sladkovodných rýb. Téma nášho opisu musí byť viac-menej univerzálna, aby sa na nej mohol myšlienkovo podieľať takmer každý čitateľ. V tomto smere sa za vynikajúci námet pokladajú, napríklad vzťahy všeobecne. Hodne moderné sú vzťahy homosexuálne. Ale aj príbehy zo školského prostredia, alebo z prostredia lekárskeho a podobne. Platí však jedna podstatná zásada, píšte to, čomu rozumiete. Čo veľmi dobre poznáte. 

Dialógy

Ďalším takým zjednocovateľom v prístupe ku dosiahnutiu záujmu čitateľa sú dobré vystavané dialógy. Ak sú napísané dobre, môžu sa v našom texte prezentovať ako mimoriadne dôležitý prvok. Ide o pomerne nový moderný prístup. V nedávnej minulosti sa literatúra hlavne prezentovala, rozprávaním-opisom. Ak aj existovali dialógy tak boli viac-menej sprostredkované. Mária povedala Jurajovi, a načo tam ísť? Dá sa povedať, že ľudia si v minulosti sprostredkovávali príbehy hlavne opisným, rozprávačským spôsobom. Šlo o archetypálny prístup. Už stáročia sa príbehy medzi ľuďmi odovzdávali jednoduchým rozprávaním, opisom. Text i vtedy pôsobil svižne, živo a pomerne presvedčivo. 

Dnes sa vníma v umeleckom texte dialóg,napriek jeho užitočnosti, ako zásadný brzdiaci element. Áno je to naozaj tak. Ak opisnú, rozprávačskú časť prerušíme dialógom dvoch osôb, akoby sme v rozprávaní náhle zastali a kameru nášho autorského pohľadu nasmerovali na malý, drobný detail. Ako keď sa nejaký obrovský vták dravec z výšky všeobjímajúceho maxi pohľadu zrazu vrhne strmo hlavou dolu a zapichne sa zobákom do drobného hraboša. Presne toto spraví dialóg, ak ho nastolíme uprostred opisného rozprávania. Zabrzdíme tak celé naše rozprávanie, aby sme sa pokochali nejakou „špéciou“ nejakým zvláštnym pohľadom, ktorý nám niečo drobnejšieho vyjaví. Ak po dialógu pokračujeme zase opisom, ako keby sme kameru nášho pohľadu odzumovali, oddialili a opäť sme sa pozreli na exteriérový maxi pohľad z výšky. Na toto vždy pri svojom tvorení textu myslime. A prestaňme dialógy používať náhodne a nekoordinovane. Bez rozmyslu, len tak pre nič za nič. Dialóg voľme vždy účelne, ak chceme zdôrazniť v našom texte nejaký detail, nejakú vec, ktorú treba špeciálne v texte zvýrazniť a osvetliť, či priblížiť, alebo akcentovať. 

A ešte nezabudnime na jednu vec, ktorá z tohto všetkého vyplýva. Dialóg nám rozprávanie retarduje (spomalí), ba niekedy nám ho úplne zastaví. Všimnite si prosím, že po ukončení dialógovej časti, je mimoriadne ťažké niekedy pokračovať v rozprávaní, v písaní ďalej. Vtedy je potrebné v rámci nášho rozprávania veci a reálie nášho textu opäť roztvoriť a rozihrať.

Pokračovanie

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459