SAMOKONTROLA ČÍTANIA TEXTU

S

Vo svete existuje veľké množstvo lekcii a škôl, týkajúcich sa tvorivého písania. Alebo sa tieto neustále opakujú v niektorých aspektoch, čo a ako písať, alebo sa predháňajú v definovaní nových a možno i sporných postupov. Existuje však jedna vec na ktorej sa zhodujú takmer všetky takéto školy. Je to takzvaná samokontrola textu. Spočíva v tom, že potom, čo svoj text dopíšete, začnite si text čítať nahlas. Výhoda tohto postupu je v tom, že pri čítaní sú teraz zapojené hneď dva zmyslové orgány. Zrak i sluch. Ako som písal vyššie. Všetci podvedome vieme, ako má syntetizovaný text vypadať. Máme ho od mala dobre napočúvaný. Poznáme ho dokonale, i keď si to možno plne neuvedomujeme. Týmto spôsobom sa vám zrazu odhalia mnohé nepresnosti, či chyby, ktorých ste sa dopustili. Čítajte polohlasne a hneď opravujte, alebo si robte poznámky pre ich následnú opravu. Budete hodne prekvapení, ako to funguje. 

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459