PREMISA TEXTU

P

Ako vystavať svoj text? Je to ako s normálnou stavbou, ako keď staviame dom. Najskôr základy, potom nejaká kostra, obvodové múry, statické spevnenia a na to všetko kladieme ostatné časti domu. Nakoniec, pred dokončením dom ozdobíme, vymaľujeme a dotvoríme. Aby naša stavba bola nielen pevná, presvedčivá, ale aj pekná. 

Základný kameň textu

Čo je oporou našej stavby, čo je základným kameňom textu?. Kedysi sa domy stavali trochu ináč, ako sa stavajú dnes. Dnes sa význam slov „základný kameň“ trochu posunul. Jeho význam v súčasnosti spočíva hlavne v symbolickom vyjadrení aktu zahájenia nejakej dôležitej stavby. V dávnejších dobách mal význam týchto slov však rýdzo praktický význam. Dom sa staval okolo mohutného jednoliateho kusa kameňa. Naň sa postupne „nalepil“ celý dom, každý kus stavby bol od hlavného kameňa závislý. Šírka, dĺžka i výška domu bola vždy kotvená v jeho základnom kameni.V minulosti sa základnému kameňu hovorilo aj rohový kameň. Väčšinou bol tento rohový kameň istoty a pevnosti situovaný v oblasti krbu, či pece, teda hlavnej obývacej miestnosti, ktorou kedysi bývavala kuchyňa domu.

Premisa, ako základný kameň

A tak je to aj s hlavnou myšlienkou nášho textu. Táto hlavná myšlienka, okolo ktorej postupne vystaviame náš text sa označuje ako premisa. Dobré dielo, dobrý text, má zvyčajne iba jednu jedinú premisu. Býva definovaná v jedinej krátkej vete. Vezmite si rozprávku Soľ nad zlato. Premisa tohto textu by sa dala podať ako: Hodnota rodičovskej lásky. Okolo tejto premisy, Božena Němcová, nakoniec vystavala cenný príbeh otcovskej lásky. Nikdy sa od premisy, počas písania, neodchyľujme. Ešte dôležitejšie však je, stanoviť si ju vôbec. Keď si ju vymyslíte, napíšte si ju vždy na vrch svojho textu a neustále na ňu myslite, aby ste sa vo svojom textu zbytočne od nej neodchyľovali, niekam, kam ani možno nechcete.

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459