OPIS MILOSTNEJ SCÉNY

O

Zrejme budem prvý na svete, ktorý položí kód, kodifikuje opis milostnej scény. Naozaj nejestvuje žiadny návod, pozeral som po internete, aby som sa trochu podučil v tomto smere. A predsa by také niečo malo jestvovať. Opis milostnej scény je ta najneobyčajnejšia a vari aj najťažšia vec, ktorá sa písania týka. Táto úloha si vyžaduje múdrosť, takt a vkus. Nemám na mysli múdrosť intelektuálnu, ale múdrosť obyčajnú, ľudskú. Stačí ak to čo i len v jednej veci, pri opise, prepálime a náš opis milovania sa stane smiešny, možno trápny. Istá slovenská autorka milostné scény prehráva na ihranie sa motýľov, komárčekov a inej drobnej hávede. Do samotného „in natura“ opisu sa málokto pustí. 

Menej je vždy viac – to platí i v tomto prípade. Radšej jeden perfektný literárny obraz, ako tisícky nič nehovoriacich a prázdnych. Literárny opis takéhoto deja, sa väčšinou obmedzuje na vizualistické stvárnenie. Presne opisujeme dej, akoby sme ho vnímali z obrazovky televízora. A to nie je úplne najlepší postup. Vizuál je všade prítomný, nejde o nič výnimočné, nejde o nič zvláštne. Omnoho cennejšie podnety nájdeme ak zavrieme oči a takúto scénu si prehráme zo svojho vnútra. Už nevidíme len jeho mocné mužské paže, alebo jej nádherne plné a krásne tvarované prsia, ale vidíme i pocity, podnety a vlastné rozihrané emócie, vo všetkých farbách a odtieňoch, ktoré sa v nás silno ozývajú. Vtedy sa zohnime a zbierajme to množstvo prenádherných kvetov a pripodobnení, pretože tie sú naozaj pre náš text cenné.

Ukážka
Ľúbosť je prenežný a rozihraný dar. Je silne presvedčivý a nevinný ako dlaň malého dieťaťa. A spolu s chúlením pôsobí ako pocukrovaná bábovka vyfintená v strede nedeľného sviatočného stola. Poď a nežne sa so mnou hraj. Si nádherný, môj milý. Nádherný, túžbou dychtiaci. Tvoja pleť a vôňa odzbrojujú a oslabujú moju myseľ i moje panenské telo. Dotyky, rytier môj, sú mocné a udatné zbrane lásky. A, bože môj milostivý, buď mi na pomoci, dotyky túžby sú silným a istým prísľubom mieru, ale i mocného boja odetého v tesných a mučiacich stretoch. A tvoj dych, milý môj, akoby sa v tej chvíli utrhol z hučiaceho morského príboja, a celú ma uchvátil, schytil do náručia a unášal, niekam, kde už nič nie je. Iba láska a tesná svätosť splynutia. Milovať je ako umierať.

Tak nejako by azda mohla vypadať ukážka, ak by sme myšlienky milostné precedili cez vnútro nášho chápania, myslenia a cítenia. Trochu ma rušilo, že som vyznával lásku a potrebu telesnosti, smerom k mužovi, ale pretože vyznaní smerom k mužovi je tak žalostne málo, chcel som sa aspoň pokúsiť o túto zaujímavú pre mňa sexuálne nejednoznačnú rošádu. Nakoniec autor musí vedieť byť vo svojom písaní omnisexuálny.

Aké chyby často robia autori?

Neúprimnosť

Nevniknú plne do opisu. Aj keď je iba pozorovateľom, napríklad v úlohe rozprávača príbehu, musí do opisu milostnej scény aktívne vniknúť a plne sa jej emocionálnym spôsobom zúčastniť. Ide akoby o milovanie v trojici. On, ona a autor, ktorý poskytuje plné emocionálne a citové zázemie celej opisnej scéne.

Voľba zlých literárnych prostriedkov

Autor nedokáže, alebo zle volí prostriedky samotného opisu scény. Ako som uviedol, takýto opis je hodne náročný. Zbieha sa v ňom hneď niekoľko potencionálnych potrebností, (možno osobná skúsenosť, vyzretosť autorská, a istá človečenská múdrosť – nemusí súvisieť s vekom), tieto ak sa nenaplnia, text pôsobí nedobre.
Prílišná snaha uspieť

Toto býva najčastejším motorom neúspechu. Možno ide o akúsi, až posvätnú bázeň pred samotnou témou. Vždy majme na pamäti, že prostriedky, ktoré sme použili v opise milostnej scény, nemajú príliš, alebo vôbec vytŕčať nad ostatnými úsekmi nášho textu. Celý náš text bude homogénny a jednotlivými úsekmi nerušený sa navzájom. Ak celý náš text bude pomerne vecný, prirodzený a obyčajný, bude i opis takejto scény korešpondovať s ostatným textom. Ak je celý text pojatý povedzme že mysticky, „vnútorne“ hodne inertne a pocitovo, i text opisu milostnej scény bude rovnako zložitejšie pojatý.

Obyčajnosť a jednoduchosť

Opakujem sa. Ale v tomto prípade použitie lexiky vyžaduje prísnu jednoduchosť. Len jednoduchými slovami dokážeme opísať niečo tak nádherné a pritom tak nesmierne zložité, ako je telesné milovanie. Prešpekulovaným a zložitým opisom sa nedá, za žiadnych okolností, dosiahnuť presvedčivosti.

omnisexuálny (pansexuálny) – sexuálne prispôsobivý
lexika – slovná zásoba

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459