ASYMETRIA DIALÓGOV

A

Skutočnosť, že jestvuje dialóg symetrický, v ktorom sa vzájomne striedajú, skoro pravidelne repliky jednotlivých postáv, nepriamo naznačuje, že by mohol existovať aj dialóg asymetrický. Asymetria v rozprávaní, týkajúca sa dialógov je skutočná literárna lahôdka. Ide o najpravdivejšie, a najcennejšie spôsoby rozprávania príbehu. Tieto však vyžadujú istú autorskú skúsenosť. Nejde o jednoduchú disciplínu, ale i táto sa dá naučiť, natrénovať. 

„Pán Maňák, vítam vás.“ Bože môj tá vypadá. Ma na starosti styk s verejnosťou? Asi má za úlohu návštevníkov rovno vystrašiť a odradiť?
„Som rád, milá pani, že vás poznávam.“ Ak by nás Rusi nebodaj začali hneď v túto chvíľu bombardovať, stačí ak ma táto, trojdielna živá skriňa, rovno zaľahne a som v totálnom bezpečí. Možno aj pred nukleárnym útokom.
„Poďte prosím, prevediem vás našim areálom.“ Preboha prečo zastala? Obaja súčasne sa do tej obrovskej brány nevtesnáme. Je hlúpa, či čo? No konečne, podarilo sa mi v poslednej chvíli, trochu sa natočiť bokom. A tak sme sa tam vterigali. Óchmôjbože! Parádička, zrazu sme sa spoločne ocitli v priestrannej, obrovskej presvetlenej aule. Moja milá, ty teda vypadáš, len čo je pravda.

Ide o asymetrický dialóg medzi dvoma postavami. Repliky dialógu sú prerušované vnútornou rečou jednej z postáv, v tomto prípadepostavy návštevníka pána Maňáka. Používame aj polopriamu reč. Všimnite si, že dialóg v podaní asymetrického pohľadu, pôsobí neskutočne svižne a mimoriadne živo. Asymetrické dialógy sú naozajstnou lahôdkou pre čitateľa. Sme, prostredníctvom vnútorného sveta jednej z postáv, v neustálom styku s jeho myslením, i s jeho vnútornými predstavami.

„Haló deti, vy dve tam, poďte sem medzi nás.“ Vychovávateľka na deti volala už nejaký čas. Deti mĺkvo a smutne sedeli na lavičke, hneď vedľa vchodu do detského domova a obe vážne pozerali na ženu.
„Nebojte sa, my z vás neuhryzneme. Len chceme, aby ste sa s nami išli zahrať.“
„My nechceme.“ To dievčatko, ktoré reagovalo na tetu vychovávateľku, bolo iba o tri minúty staršie od svojej sestričky, ktorá spoločne s ňou sedela na lavičke, pred vchodom do ústavu.

Tiež ide o asymetrický dialóg. V tomto prípade sú však jednotlivé repliky prerušované, nie jednou z postáv príbehu, ale samotným rozprávačom príbehu, autorom. V asymetrických dialógoch sa zvyčajne nepoužívajú uvádzacie vety. 

asymetria – nesúmernosť

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459