AKO REAGOVAŤ NA PODNETY?

A

Literárne, ale aj životné podnety sú podobné. Nemôžeme vo svojich textoch vymýšľať úplne nové (nepoznané) životné podnety, či situácie. A to (skoro) ani v sci-fi textoch. Nikto by im nerozumel. Podnetmi mám na myslí situácie, ktoré nás podnecujú k nejakej reakcii. Citovej, emocionálnej, či akčnej. Sú to stavy a situácie, ktoré nás nútia zaujať nejaké stanovisko. Podnety sú dôležité a mali by byť vždy autentické so životom. Žiarlivosť vyplývajúca z nedobrého vývinu vzťahu; láska, ktorá zakrnela; prechod cez ulicu; či pohladenie dieťaťa – to sú veci, ktoré dobre poznáme. To čo nás však zásadne  rozdeľuje, je spôsob akým na tieto podnety vo svojich literárnych textoch reagujeme. Ako ich v literárnom „pokračovaní“ rozvíjame. Každý z nás ináč veci spracúva. V tomto sme jedineční. A tu je priestor pre umelecké stvárnenie vecí!  Tu máme, ako umelci, obrovský priestor. Niekto sa uzavrie, niekto sa otvorí, niekto plače, iný hĺbavo rozmýšľa, iný možno následkom nejakej situácie, zosmutnie.

Ukážka č. 1
Otvorila okno a opatrne sa vyklonila. Vzduch zvonka ju ovanul. Privrela oči a zvraštila tvár. Cez myseľ jej prelietla spomienka na vlakové kupé. Vtedy sa to skončilo. Milan povedal príliš mnoho. Ťal do nej. Bol ako zmyslov zbavený. Nedokázala na to nijakým spôsobom reagovať. Asi mal v úmysle prehlušiť vlastnú neistotu z toho, čo k nej ešte cítil. Kričal a nenechal jej vôbec nič. Vzal si všetko, čo jej doposiaľ za posledné dva roky dal. Pomaly zavrela okno a natiahla sa na pohovku.

Ukážka č. 2
Nahol sa pomaly z okna. Neisto a opatrne. Nemal rád otváranie okien. Pripadalo mu, akoby sa tým niečo zásadného predznamenávalo. Otváranie okna je ako dáky popletený prechod do iných dimenzii, ako ozvena doposiaľ nepoznaného, nového a cudzieho sveta. Zhlboka sa nadýchnuť. Prijať úplne nové karty v zásadnej hre. Ponoriť sa pod vodnú hladinu. Je to ako prečítať si poznámku pod čiarou, prijať zásadné vysvetlenie. Pár krát rýchlo mrkol očami a okno rozvážnym pohybom zavrel.

Autor

herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459

Komentuj

Autor: herman

Najsamnovšie články

Julio Iglesias, Barcelona ’88

Kategórie

B. Streisand, Anaheim Júl ’94

Najsamnovšie komentáre

Marika Gombitová 2022 NTC

Admin webu: herman

Ľudo HERMAN,
Kvetná 297,
930 05 Gabčíkovo,
DIS+, (displus.sk, hermani@seznam.cz),
č. ú.: SK7202000000001900053954,
IČO: 37919121,
DIČO: 2021885459